Profel Beglazing

Optima biedt u de keuze uit diverse thermische, akoestische en zonwerende oplossingen en voldoen aan al uw behoeften op het vlak van esthetiek en veiligheid. Alle Profel-beglazing is standaard uitgevoerd met KOMO-gecertificeerd glas en samengesteld uit 2 glasbladen met daartussen eên gas-gevulde spouw van 15 mm en een metaaloxydelaag. M.a.w. Profel past standaard extra isolerende beglazing (U1 .1) toe. Niettemin kan ook die samenstelling aan uw voorkeuren worden aangepast. Profel-ramen accepteren bijna alle soorten beglazing. Als gevolg van de solide structuur van onze ramen, de stevige schamieren en de hoge stabiliteit is gewicht geen prcbleem.

Minder lawaai

Een goede akoestische isolatie is onontbeerlijk. Ook daaraan heeft Profel gedacht. Onze standaard beglazing levert reeds een geluidsreductie van 28 dB op. Het gebruik van gelaagd glas of asymmetrische beglazing doet daar nog heel wat decibels af.

Profel Plus Isolatieglas

Kenmerkend voor hedendaagse gebouwen zijn grote glasoppervlakten. Er worden alsmaar hogere eisen gesteld aan de vormgeving in glas. De attractieve uitstraling speelt hierbijeen steeds grotere rol. Architecten en vormgevers verlenen meer en meer hun voorkeur aan neutraliteit in kleur. Tegelijkertijd moet het warmte-verlies tot een minimum beperkt worden. Dankzij intensieve research voldoet Profel Plus nu al aan de in de toekomst verwachte wettelijke normen en aan de wens om nog meer energie te besparen. Dit wordt extra bevorderd door de hoge G-waarde van Profel Plus die eveneens de zoninstraling benut voor het opwarmen van een ruimte. Daarbij komt de uitstekende U-waarde (vroeger K-waarde) van 1.1 W/m2K die het warmteverlies naar buitentoe aan banden legt. Het resultaat: een vermindering in de stookkosten en het energieverbruik en dus tevens een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen.

Combi Neutraal Isolatieglas

Combi Neutraal is een uiterst dunnen metalen coating die op glas wordt aangebracht door middel van een speciaal hoogtechologisch procédé. Deze coating bestaat uit negen afzonderlijke lagen die samen een dikte hebben van maar een duizendste van een millimeter. Dit is voldoende om het glas uitzonderlijke materiële eigenschappen en waarden te geven die vroeger onbereikbaar waren. Profel combi neutraal glas is de nieuwe standaard op het gebied van de glastechnologie en biedt de gebruiker van dit glas perspectieven die tot op heden onbekend waren. Combi neutraal isolatieglas is de vrucht van jarenlang onderzoek. Het resultaat is een isolerend glas dat uitstekend is aangepast aan de menselijke noden, en dat ook in alle aspecten voldoen aan de milieu-vereisten.

terug naar boven